Terapi online - Opening Lotus

Terapi online

Terapi online innebär att vi använder en tjänst som Skype, Messenger-samtal eller Zoom för att göra individuella sessioner. Terapi online fungerar i princip på samma sätt som när vi ses i samma rum för individuella sessioner men det innebär en större frihet för dig. Du kan befinna dig var som helst i världen, bara du har en internetkoppling.

Jag har drygt tio års erfarenhet av att träffa klienter både personligen och online. Min erfarenhet är att det fungerar lika bra med onlinesessioner för de allra flesta. Känner du dig obekväm med att prata i telefon så kan det vara bättre att ses personligen. Känner du dig obekväm med video så går det att bara ha röstsamtal också.

Vad kan du få ut av terapin?

Fördelarna med Terapi online

Hur går det till?

Du väljer en plats där du kan vara ostörd i 90 minuter. Vi börjar vårt samtal genom Messenger, Zoom eller Skype. Ett terapeutisk samtal varvas med skräddarsydda övningar i mindfulness, kroppskännedom och meditation. Tack vare denna kombinationen blir terapin effektiv och verkar även på djupet. De flesta klienter upplever påtagliga förbättringar i sin vardag redan efter en eller ett par sessioner.

Läs mer om vem som kan ha nytta av terapin och hur terapiprocessen går till nedan.

Vad kan du få ut av terapin?

Close Menu