Mer info - Opening Lotus

Mariel Roxendal

Jag har över 15 års erfarenhet av att stötta både individer och grupper i personlig utveckling- genom terapi, kroppskännedom och meditation. I min terapipraktik tar jag emot klienter både i Borlänge och Falun samt från övriga Sverige via video/röstsamtal. Jag medverkar även som workshopledare runtom i Sverige.

Min roll som samtalsterapeut är att stödja dig till djupare självinsikt och självacceptans; samt hjälpa dig att undanröja inre och yttre hinder som står i vägen för din glädje och livskvalité. Jag har själv erfarenhet av hur samtalsterapi kan förändra ens vardag, relationer och arbete till det bättre. Oavsett vilka utmaningar just du står inför, så finns det en väg framåt.

Som mamma, familjehemsförälder, och egenföretagare, förstår jag vikten av att prioritera egentid och hitta balans mellan arbete, familj och vila. På fritiden tillbringar jag tid tillsammans med min partner och mina barn, dansar, ägnar mig åt textilt skapande och njuter av skogarna, ängarna och tystnaden i naturen.

Psykosyntes

Psykosyntes är ett namn för personlig utveckling och dess process. Det är inte en specifik metod, utan ett övergripande synsätt. Syntes betyder att förena eller göra hel. Psyke betyder själ, intellekt eller ande. Namnet syftar på den naturliga tendensen som finns i var och en av oss att förena och harmonera alla sidor hos oss själva –intellekt, känslor, kropp och själ– till en väl fungerande helhet.

I Psykosyntesterapi lär du dig att samarbeta med den här naturliga processen av personlig utveckling. I allt levande finns ett driv till utveckling, ett driv att förverkliga sig själv fullt ut. Genom Psykosyntes kan denna medfödda instinkt stödjas medvetet och därigenom påskyndas.

Både du och din omgivning vinner på att du utvecklas. Du mår bättre och får mer tillgång till din vilja och dina resurser, och samtidigt lämnar det avtryck på dem du möter. Hela din omgivning påverkas positivt av din inre förändring.

Bakgrund

För drygt hundra år sedan lade Roberto Assagioli, en italiensk läkare, grunden till Psykosyntes. Han var en av pionjärerna inom psykoanalysen, och vidareutvecklade Freuds idéer för att innefatta även de ”högre” aspekterna av människans personlighet: som talang, intuition och vilja.

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi, vilket innebär att även den utvecklas för att inkludera nya upptäckter inom vetenskapen. Den är influerad både av modern psykologisk vetenskap och österländsk filosofi, och ger plats åt en andlig dimension.

Boka ett 30 min kostnadsfritt första samtal

Close Menu