Samtalsterapi i Falun, Borlänge, Hedemora och online

Upplever du återkommande hinder i vardagen som gör det svårt att leva det liv du vill? Längtar du efter att förverkliga din fulla potential?

Den här samtalsterapin riktar sig både till dig som har specifika problem och till dig som känner att du redan mår bra, men vill få ut mer av livet.

Mariel Roxendal har över 10 års erfarenhet som terapeut och erbjuder terapi i Falun, Borlänge, Hedemora och online.

Boka tid för 30 min kostnadsfritt första samtal!

Mariel är verkligen bra på att se mig och se delar som jag inte alltid själv ser. Terapin med henne känns mycket mer rätt för mig än KBT.

Tomas Källström

Under resan med Mariel har jag gått ifrån att att inte må så bra till att verkligen ha blommat ut. Nu kan jag vara den glada energifyllda person som jag är.”

Jenny Thörnquist

Jag hade börjat gå in i en nedstämdhet när jag sökte mig till Mariel. Redan efter första behandlingen vände det. Jag kände mig gladare och lättare när jag gick därifrån och effekten höll i sig.

Kerstin Janson

Vad kan du få ut av terapin?

Vad kan du få ut av terapin?

En eller ett par sessioner i psykosyntesterapi kan motsvara eller överträffa effekten av långa perioder med mer konventionell terapi. Vanligtvis leder varje session till en varaktig och djupgående förändring till det bättre.

Terapi hjälper till

 • Förbättrade relationer
 • Förbättrad självkänsla
 • Minskad stress, oro och ångest
 • Ökad livsglädje
 • Förbättrad fysisk hälsa
 • Mer energi och handlingskraft
 • Ökad effektivitet och koncentrationsförmåga
 • Nya perspektiv
 • Lättare att sätta gränser
 • Större kreativitet och intuition
 • Starkare upplevelse av mening i livet

Vad kan du få ut av terapin?

Vad går det att få hjälp med?

 • Depression
 • Allmänt missnöje
 • Oro
 • Ångest
 • Stress och utmattning
 • Ensamhet
 • Självkänsla
 • Gränssättning
 • Svartsjuka
 • Relationer
 • Medberoende
 • Missbruk
 • Föräldraskap
 • Otydliga livsmål

Terapin fungerar även för dig som mår bra men känner att du kan få ut mer av livet.

Vad kan du få ut av terapin?

Hur går det till?

Utgångsläget i den här samtalsterapin är att det är naturligt att må bra, känna lycka och vara i balans.

Terapeutiska samtal varvas med skräddarsydda övningar i mindfulness, kroppskännedom och meditation. Tack vare denna kombinationen blir terapin effektiv och verkar även på djupet. De flesta klienter upplever påtagliga förbättringar i sin vardag redan efter en eller ett par sessioner.

Vad kan du få ut av terapin?

Hur många sessioner kommer jag att behöva?

Terapiarbetet är både kort- och långsiktigt. Ofta sker stora genombrott under de första behandlingarna, vilket kan leda till omfattande positiva förändringar i livet. Efter 3 till 5 behandlingar känner de flesta klienter avsevärda framsteg i den frågan som de sökte hjälp för. 

Samtidigt blir många klienter motiverade att fortsätta efter det. När de kommer in i arbetet inser de att det finns mer att hämta. De mönster i personligheten som håller dem tillbaka har formats under lång tid och påverkar dem på flera områden. Att vända på dessa mönster kräver tålamod, men leder till ökad närvaro och tillfredsställelse på alla områden i livet.

Behandlingsarbetet

Att vara inställd på 5 till 10 behandlingar, med två till fyra veckors mellanrum, för att komma in i processon och lära dig verktygen, är en rimlig plan. Därefter kan du komma på uppföljande behandlingar emellanåt, för att få stöd i din fortsatta utveckling.

Psykosyntes är inte en ytlig snabbkur utan går ner till djupa kärnstrukturer som gör att de begränsande mönstren ofta är så svåra att bryta. Det inre arbetet riktar sig mot grundläggande livsmönster och tillåter dem att omvandlas på ett positivt sätt.

Relationen med terapeuten utgör grunden i behandlingsarbetet, samtidigt som du stöds i att utveckla den inre självläkande förmågan och bli alltmer självständig. Du lär dig verktyg för att kunna fortsätta växa på egen hand.

Utgångsläget i terapin

Det är naturligt att må bra. Fokus ligger på att lyfta fram och ge energi till det som är starkt och friskt. Att erkänna att man hålls tillbaka av inre hinder, kräver både mod och mognad. Det är första steget på vägen till större ansvarstagande och mer livskvalité.

Livet bjuder ständigt på nya utmaningar och möjligheter till utveckling. Tillvaron blir så mycket mer meningsfull när vi använder dem för att växa. I terapin får du verktyg som hjälper dig att ta vara på dessa möjligheter till inre utveckling.

Vad kan du få ut av terapin?

Vad kan du få ut av terapin?

Efter en behandling

Du kan behöva tid efter en behandling till vila och reflektion. Att inte ha för många aktiviteter planerade efteråt är därför en god idé.

Plats

Pris / session

850 kr (120 minuter)
Swish eller kontant.

Boka ett 30 min kostnadsfritt första samtal.

avbokningar

Avbokningar mindre än 24 timmar i förväg debiteras med fullt pris.

Close Menu