Det är möjligt att bli fri!

Upplös känsloknutar i vardagen med grundmetoden för Känsloclearing och personlig utveckling

Vi har alla “brister” i vår personlighet. Vi har blivit präglade genom livets olika händelser och situationer att reagera på vissa sätt i vissa situationer. När någonting händer drar våra särskilda mönster igång. Och upprepar sig igen och igen i olika situationer och när vi råkar ut för olika saker. Exemplen är oändliga. Vi svär i traffiken, försvarar oss inför vår partner, oroar oss i onödan, skäms över vår kropp, skäller på våra barn, osv.

Även om dramat tar sig uttryck på oändligt varierande sätt handlar det i grund och botten om samma sak: vi accepterar inte nuet precis som det är och det skapar problem. Vi gör motstånd mot nuet och tänker att det borde vara annorlunda än vad det är. “Jag borde inte känna så här” eller “om de bara kunde vara lite bättre/snabbare/snällare så skulle…” Det är våra tankar som skapar problemet, inte situationen i sig eller våra känslor.

Björn Roxendal, terapeut och terapeututbildare (Psykosynteshuset) tillika min far, har sammanfattat en klar och kraftfull grundläggande princip för hur vi kan använda livet för att komma vidare och utvecklas. Jag brukar rekommendera mina klienter att skriva ut den här listan och sätta upp den någonstans väl synligt, en påminnelse om att träna medveten närvaro i livet.

1. Träna medveten närvaro
Gör det till en vana att observera dina tankar och reaktioner. Stanna upp och ta flera djupa andetag då och då (ofta) under dagen.

Detta är träning i medveten närvaro. Den är nödvändig för att vi ska stärka vår identifikation med det sanna jaget som står stadigt oberoende av yttre omständigheter.

2.  Andas och känn i kroppen
När du observerar att du reagerar med ilska/rädsla/sorg/skam osv: Flytta uppmärksamheten från tankarna till att andas och känna i kroppen tills reaktionen släppt. Ta emot känslan/smärtan som ligger bakom reaktionerna på det som händer och andas igenom den för att låta den gå ut ur kroppen (vilket kan kräva en hel del arbete). ”Andas och känn i kroppen” är egentligen det enda du behöver komma ihåg att göra.

Exempel på situationer som vi ofta reagerar på: Förluster, provokationer, svek, sjukdom, ensamhet, konflikter, kärleksbekymmer, ekonomiska utmaningar, barnproblem. För att kunna släppa tankarna behöver uppmärksamheten riktas mot något som inte är tankar. För att lyckas kan hjälptekniker behöva användas (fysisk aktivitet, sessioner med hjälp av en terapeut osv).

3. Ta ställning, planera
När känsloknutarna är upplösta: Gå tillbaka till “problemet” och ta ställning till om och i så fall vad du kan göra för att förbättra situationen.

4.  Handla eller gilla läget
Antingen acceptera läget eller genomför handlingsplanen.

5. Upprepa vid behov
Gå tillbaks till 2 och 3 om det visar sig att det behövs.

För att få veta mer om känsloclearing och Björn Roxendal kan du besöka hans underhållande, matnyttiga blogg eller hans hemsida.

För att få hjälp att avidentifiera dig från tankarna och upptäcka ditt sanna jag kan jag rekommendera Eckhart Tolle, författare och andlig lärare, som bland annat har skrivit boken”Lev livet fullt ut” (på engelska “The Power of Now”). www.Eckharttolle.com