Varför terapi?

Upplever du återkommande hinder i vardagen som gör det svårt att leva det liv du vill? Längtar du efter att förverkliga din fulla potential?

I den här terapin kan du få hjälp att komma vidare med det som är aktuellt just för dig. Utgångsläget är att det är naturligt att må bra, känna lycka och vara i balans.

Läs mer om Psykosyntes som terapimetod här.

Efter andra sessionen med Mariel hände någonting. Efter en tung period med mycket ångest och tyngd, var min ångest borta. Jag kände en grundtrygghet som jag inte känt förut och jag kände mig mycket gladare och bättre än förut.
Jenny L, barnskötare
Jag hade börjat gå in i en nedstämdhet när jag sökte mig till Mariel. Redan efter första behandlingen vände det. Jag kände mig gladare och lättare när jag gick därifrån och effekten höll i sig.
KJ, journalist

Vad kan jag få ut av terapin?

En eller ett par sessioner i psykosyntesterapi kan motsvara eller överträffa effekten av långa perioder med mer konventionell terapi. Vanligtvis leder varje session till en varaktig och djupgående förändring till det bättre:

 • Förbättrade relationer
 • Förbättrad självkänsla
 • Minskad stress och ångest
 • Ökad livsglädje
 • Förbättrad fysisk hälsa
 • Mer energi och handlingskraft
 • Ökad effektivitet och koncentrationsförmåga
 • Lättare att sätta gränser
 • Större kreativitet och intuition
 • Starkare upplevelse av mening i livet

Vilka tillstånd går det att få hjälp med?

Terapin fungerar för dig som mår bra men känner att du kan få ut mer av livet

och för dig som har problem med:

 • Depression, allmänt känslomässigt missnöje
 • Oro, rädsla, ångest, fobier
 • Ilska, kraftlöshet, hjälplöshet, tvång
 • Stress, utmattning, sömnlöshet
 • Sexuell frustration, oförmåga eller utagerande
 • Brist på närhet, känsla av utanförskap
 • Självkänsla
 • Frustration när det gäller att uppnå livsmål
 • Hjärtesorg, ensamhet, svartsjuka, hat
 • Relationsproblem med partner, föräldrar, barn, arbetskamrater
 • Missbruk, inklusive droger, alkohol, rökning, mat, arbete, sex
 • Den känslomässiga delen av alla sjukdomstillstånd inklusive smärthantering
 • Alla typer av trauman, PTSD

Utgångsläget i terapin

Utgångsläget i terapin är att det är naturligt att må bra och känna lycka. Fokus ligger på att lyfta fram och ge energi till det som är starkt och friskt. Att erkänna att man hålls tillbaka av inre hinder, kräver både mod och mognad, det är första steget på vägen till större ansvarstagande och mer livskvalité!

Livet bjuder ständigt på nya utmaningar och möjligheter till utveckling. Tillvaron blir så mycket mer meningsfull när vi använder dem för att växa. I terapin får du verktyg som hjälper dig att ta vara på dessa möjligheter till inre utveckling.