Du har kanske  hört begrepp som “inre barn” och “den inre goda föräldern”. Inre anknytning är oundvikligen en stor del av terapiarbetet. Genom inre anknytning når vi den trygga inre plattformen som är en förutsättning för välbefinnnande och livskvalité. Jag vill förklara dessa begrepp och tipsa om hur du kan arbeta vidare med inre anknytning på egen hand.

Hur anknytningsbrist uppstår

För att få en förståelse för begreppet “inre anknytning” måste vi titta på våra första levnadsår -spädbarnstiden – där grunden läggs för hur vi relaterar till andra. De allra flesta av oss har som spädbarn inte haft en fullt tillfredsställande anknytning till våra vårdgivare. Självklart har våra vårdgivare gjort det bästa de har kunnat. Anknytningen har brustit inte för att de inte velat ge oss det, utan för att de själva har haft sina begränsningar.

Vårdgivarens uppgift de första åren, är inte bara att se till våra fysiska behov, utan att även ge den känslomässiga närhet som vi som barn behöver för att känna oss trygga och älskade. Det innebär mycket fysisk närhet, ögonkontakt och intresse samt acceptans, empati och bekräftelse när vi som barn uttrycker våra känslor.

God självkänsla

Om du har haft en förhållandevis fungerande anknytning, så blir din självkänsla också förhållandevis god. Graden av hur mycket anknytningen har brustit varierar från person till person; det är inte svart eller vitt – bra eller dålig självkänsla – utan vi befinner oss alla någonstans på gråskalan. Har du fått en relativt bra start, då har du en relativt god självkänsla. Med god självkänsla menas att du har en stabil inre plattform att vila på och en tillit till livet, dig själv och andra.

En god självkänsla skulle kunna låta sä här. “Jag känner mig trygg i mig själv. Jag accepterar mig själv som jag är, både med mina gåvor och mina utmaningar. Jag har tillit till att jag klarar av livets stormar. Jag är okej som jag är, oavsett vad andra tycker och tänker om mig.” Med den här inställningen blir det lättare att acceptera ens egna brister, och även andras.

Svag självkänsla

Har du däremot inte fått den närheten och bekräftelsen som du behövt från dina vårdgivare i spädbarnstiden – när du varit som mest beroende och sårbar – utvecklas känslan av att du inte är okej som du är. Din grundläggande tillit skadas – tilliten till livet, till andra och till din egen förmåga att klara dig igenom livet. Har du en skadad självkänsla är du beroende av andras bekräftelse för att känna dig okej. Det blir svårare att acceptera, och därmed ta ansvar för, dina egna känslor. Du kan också bli mer misstänksam mot andra.

En svag självkänsla kan låta så här: “Ingen tycker om mig. Jag kommer göra bort mig. Jag är en dålig person. Vad kommer de tycka om mig när jag…? Alla är emot mig. Livet är emot mig.” Rädsla, misstänksamhet och kontrollbehov får större utrymme att styra över ditt liv. Kompenserande beteenden kan utvecklas, som till exempel: högt prestationsbehov, offerkoftan, olika typer av beroenden, aggressionsproblem, depression, överdriven omvårdnad av andra, med mera.

Reflektion

Var ligger du någonstans på skalan, mellan 1 och 10 där 10 är orubbligt god självkänsla? Har du några kompenserande beteenden för en svag självkänsla?

Läka den inre anknytningen

Som vuxna har vi möjlighet att läka en bristande anknytning och skapa en god relation mellan oss själva och våra inre barn. Vi kan ge oss själva det som våra vårdgivare inte kunde ge oss i tidig ålder. Vi kan vara den där goda, kärleksfulla föräldern som våra inre barn behöver för att känna tillit igen och våga komma fram.

Genom att lyssna inåt- på kroppens signaler och på våra känslor- och genom att öva självacceptens och självkärlek, kan vi läka klyftan i oss. Vi kan upprätta en kärleksfull inre dialog mellan våra inre barn och en inre kärleksfull förälder och därigenom läka anknytningsbristen från spädbarnsåldern. När vi gör det, kommer vi närmare oss själva och känner oss mer tillfreds med livet.

Tips

Psykologen och författaren Margret Paul har jobbat mycket med “Inner Bonding”. Hon har arbetat fram en stegvis process för inre anknytning som hon gör tillgänglig på sin hemsida. Man kan anmäla sig till en gratis 7-dagars ”Inner Bonding” kurs på http://www.innerbonding.com/welcome/index.html. Då får man mail varje dag i 7 dagar som ger matnyttig läsning och även övningar för dagen på temat. (Klicka på länken och skriv in din mailadress och namn. På nästa sida, bläddrar du tills du kommer längst ner på sidan och klickar sedan på länken.)