Hur går en behandling till?

En behandling består av ett coachande samtal och innehåller även övningar i mindfulness, kroppskännedom och djupavslappning. Det är kombinationen av samtalet och dessa övningar som gör terapimetoden så effektiv och som möjliggör varaktig förändring. Läs mer här.

Efter att ha gått i mycket traditionell samtalsterapi, känns Mariels sessioner rätt då de kombinerar samtal med en upplevelsebaserad del- vägledd mindfulness- där jag upplevt en mycket djup avslappning och kommit i kontakt med känslor jag inte tidigare varit medveten om.
Tomas, projektledare
Boka tid för samtalsterapi i Borlänge och Falun hos Opening Lotus. Mariel Roxendal är samtalsterapeut med lång erfarenhet.

Hur många behandlingar kommer jag att behöva?

Terapiarbetet är både kort- och långsiktigt. Ofta sker stora genombrott under de första behandlingarna, vilket kan leda till omfattande positiva förändringar i livet. Efter cirka 5 behandlingar känner de flesta klienter avsevärda framsteg i den frågan som de sökte sig till terapin för.

Samtidigt blir många klienter motiverade att fortsätta efter det. När de kommer in i arbetet inser de att det finns mer att hämta. De mönster i personligheten som håller dem tillbaka har formats under lång tid och påverkar dem på flera områden. Att vända på dessa mönster kräver tålamod, men leder till ökad närvaro och tillfredsställelse på alla områden i livet.

Behandlingsarbetet

Att vara inställd på 5 till 10 behandlingar, med två till fyra veckors mellanrum, för att komma in i processon och lära dig verktygen, är en rimlig plan. Därefter kan du komma på uppföljande behandlingar emellanåt, för att få stöd i din fortsatta utveckling.

Psykosyntes är inte en ytlig snabbkur utan går ner till djupa kärnstrukturer som gör att de begränsande mönstren ofta är så svåra att bryta. Det inre arbetet riktar sig mot grundläggande livsmönster och tillåter dem att omvandlas på ett positivt sätt.

Relationen med terapeuten utgör grunden i behandlingsarbetet, samtidigt som du stöds i att utveckla den inre självläkande förmågan och bli alltmer självständig. Du lär dig terapeutiska verktyg för att kunna fortsätta processen på egen hand.

Samtalsterapi i Falun och Borlänge

Utgångsläget i terapin

Utgångsläget i terapin är att det är naturligt att må bra och känna lycka. Fokus ligger på att lyfta fram och ge energi till det som är starkt och friskt. Att erkänna att man hålls tillbaka av inre hinder, kräver både mod och mognad, det är första steget på vägen till större ansvarstagande och mer livskvalité!

Livet bjuder ständigt på nya utmaningar och möjligheter till utveckling. Tillvaron blir så mycket mer meningsfull när vi använder dem för att växa. I terapin får du verktyg som hjälper dig att ta vara på dessa möjligheter till inre utveckling.

Praktisk information

Plats

  • Borlänge
  • Skype/telefon

För de klienter som inte har möjlighet att komma personligen fungerar Skype/telefon alldeles utmärkt.

Pris

Pris/session: 750 kr (90-120 minuter) Swish eller kontant.

Avbokningar mindre än 24 timmar i förväg debiteras med halvt pris.

Språk

Svenska och engelska

Boka tid här